PRIVACY POLICY

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn khi truy cập hoặc bình luận trên trang blognht.com.

1. Chúng tôi là ai?

Blog NHT là trang blog cá nhân chia sẻ thủ thuật về PC, phần mềm, công nghệ… Địa chỉ website là https://blognht.com

2. Mục đích thu thập thông tin

Khi bình luận trên trang blognht.com, bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại… Mọi thông tin bạn cung cấp là cần thiết để chúng tôi có thể tương tác hoặc liên hệ với bạn khi bạn cần hỗ trợ.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích tương tác, liên hệ qua lại giữa bạn và trang blognht.com. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba.

4. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn. Không thương mại hóa thông tin cũng như tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

5. Thay đổi về chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung trang chính sách bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi khi chính sách bảo mật có sự thay đổi nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi tại thời điểm đó.

6. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo form tại trang: LIÊN HỆ